Körkort till Sommaren Risk 2 bild

UtbildningsplanUTBILDNINGSPLAN FÖR KÖRUTBILDNINGEN

Målet är att skapa kunskaper, färdigheter och attityder som krävs av en säker bilförare

 1. Körställning mm.
 2. Inledande manövrering.(start/stanna/krypkörn)
 3. Växling & bromsning
 4. Manövrering i lutning
 5. Backning
 6. (Tillämpning av övn. 1-5)
 7. Körning på vägar med mindre trafik
 8. Körning på mindre landsväg
 9. Körning på gator med mer trafik (ex trafiksignal & cirkulationspl.)
 10. Vändning & parkering
 11. Körfält (körfältsval & körfältsbyten)
 12. Körning mot mål & efter vägvisningsmärken
 13. Tillämpningsövning i avancerad & varierad gatutrafik
 14. Landsvägskörning
 15. Körning på motorväg & motortrafikled
 16. Möte & omkörning
 17. Tillämpning på varierande landsvägar
 18. Mörkerkörning
 19. Körning på halt underlag
 20. Utbildningskontroll

...glöm inte invändig, utvändig och motorns säkerhetskontroll!