Sundbyberg trafikskola

Vägen till körkortet

Att ta körkort är en process som består av ett antal steg som vi här har försökt sammanfatta på ett så enkelt sätt som möjligt.


Bilden intill från Trafikverket i kombination med den sammanfattade fem-stegsprocessen nedan innehåller allt du behöver veta för hur du ska bära dig åt för att ta ditt körkort.

Vägen till körkortet med oss på Sundbyberg Trafikskola
Ansök om körkortstillstånd för att övningsköra

STEG 1 - Körkortstillstånd

Körkortstillstånd krävs för att få övningsköra privat som såväl på en trafikskola. Ansökningen gör du via Transportstyrelsens hemsida och kräver optikerintyg och en självständig hälsodeklaration. Körkortstillståndet är giltigt i 5 år.


Läs mer 

Ansök om handledartillstånd vid privat övningskörning

STEG 2 - Handledartillstånd

När du väl har fått ditt körkortstillstånde godkänt kan du direkt börja övningsköra via en trafikskola. Planerar du istället att övningsköra privat behöver du ansöka om ett handledartillstånd mellan dig som elev och din handledare. Båda måste ha genomfört handledarkursen (eller introduktionsutbildningen som den också heter) för att kunna ansöka om tillståndet. Handledartillståndet är giltigt i 5 år. 


Läs mer

Övningsköra och plugga teori för ditt körkort

STEG 3 - Övningsköra och studera teori


När ovanstående steg är klart är det nu dags att sätta igång att plugga teori samt övningsköra.


Teorin lär du dig antingen genom fysiska böcker eller med hjälp av onlinematerial. Övningskörningen kan som sagt antingen ske privat eller via trafikskola. Oavsett val så rekommenderar vi att följa utbildningsplanen nedan för att lättare kunna bedöma elevens körkunskaper. 


 1. Körställning (redan här kan man lite lätt börja lägga in säkerhetskontroll om det passar)

 2. Grundläggande manovrering (dvs dragläge, krypkörning, start & stanna)

 3. Växling (moderna automatväxlade bilar har ofta olika växelprogram du bör känna till)

 4. Lutning (allt ovan ska kunna tillämpas i mot- och medlutning)

 5. Backning (vissa övar även parkering här (men ALDRIG utan att få övn 1-5 godkänt först tack)

 6. Samordnad manovrering / Knyta ihop övn 1-5 självständigt (samt läxa väjningsregler till övning 7)

 7. Inledande tätort (väjningsregler, grundläggande placeringar och framförallt avsökning, hastighetsanpassning och riskmedvetenhet)

 8. Inledande landsväg (samma fokus som ovan och att kravet ökar på tempoväxlingar på ngt högre hastighetsområden)

 9. Körning gator mer trafik (som nivå 7 och kräver tätare trafik då fokus på samspel ökar)

 10. Vändning och parkering (dessa övningar ska kunna tillämpas självständigt på övn 12-20)

 11. Körfältsval/byten och cirkulationsplatser

 12. Följa anvisningar mot mål

 13. Tillämpningsövning (på övn 9-12 i avancerad och varierad trafik, gärna rusningstrafik)

 14. Landsväg

 15. Motorväg och motortrafikled

 16. Möten och omkörning på övning 14-15

 17. Tillämpningsövning (på övn 14-16, öva även järnvägskorsn. simulera motorfel och ev åtgärder)

 18. Mörkeskörnig

 19. Körning på halt väglag

 20. Utbildningskontroll (låt gärna en ny handledare testa din körning med nya objektiva ögon)
Riskutbildningarna riskettan och risktvåan

STEG 4 - Riskutbildning 1 & 2

Risk 1 (kurs angående droger, alkohol och trötthet i trafiken) och Risk 2 (halkbanekörning) är två obligatoriska kurser som måste utföras innan man kan genomföra teoriprovet samt förarprovet. Riskutbildningarna är giltiga i 5 år. 


Läs mer

Körprov / förarprov och teoriprov / kunskapsprov

STEG 5 - Teori- & förarprov


Till sist är det dags att utföra teoriprovet (också kallad kunskapsprovet) och förarprovet (också kallad körprovet). Här har du valet att köra upp som "privatist" med trafikverkets hyrbil eller köra upp med din trafikskolas bil. Be din trafikskola förklara närmare om du är nyfiken på det sistnämnda alternativet.


Observera att sedan 1 mars 2020 måste bägge proven bokas sammanhängande. För att få göra uppkörningen krävs det att teoriprovet är godkänt. 


Läs mer om teoriprovet och förarprovet.