Sundbyberg trafikskola

Räkna ut bromssträckan med vår räknare

Hur räknar du enklast och snabbast ut bromssträckan för en bil? Du använder vår kalkylator som gör jobbet åt dig! Vill du istället lära dig hur du räknar ut bromssträckan på egen hand så kika längre ner på sidan så hittar du förklaringar och exempel på hur du gör.


Det finns ett enklare och ett mer komplicerat sätt att räkna ut bromssträckan på och vi går givetvis igenom båda. Den enkla varianten är den som kan vara bra att lära sig inför teoriprovet då den är betydligt lättare att komma ihåg. Räkna på nu.Förenklade uträkningen

Exakta uträkningen

Vad är bromssträcka?

Bromssträckan är den sträcka som ett fordon hinner färdas från att du börjar bromsa tills att fordonet har stannat helt.


Bilens hastighet är den faktorer som påverkar bromssträckans längd allra mest och man brukar säga att bromssträckan ökar i kvadrat i förhållande till hastigheten. På ren svenska innebär det här att om du till exempel dubblar hastigheten så fyrdubblas bromssträckan. Ett annat exempel är att:

 • 3 gånger högre hastighet leder till att bromssträckan blir 9 gånger längre


Förutom hastigheten påverkar även följande saker hur snabbt du kan få stopp på bilen (bromssträckan):

 • Väglaget
 • Däckens skick
 • Bromsarnas skick
 • Lutningen på vägen
 • Bilens vikt


Värt att poäntera är att bromssträckan inte är lika med stoppsträckan eller reaktionssträckan.


Hur räknar man bromssträckan?

Som tidigare nämnts finns det två olika formler du kan använda för att beräkna bromssträckan. Det som skiljer dom åt är noggrannheten i uträkningen.


Genom den förenklade metoden 

Steg för steg:

 1. Stryk den sista siffran i hastigheten som bilen färdas i
 2. Multiplicera det talet med sig själv
 3. Multiplicera sen allt med 0,4 så får du fram bromssträckan i meter


Talet 0,4 är friktionstalet som i denna formel antar att du kör på sommarväglag dvs torr asfalt, samt att du kör en bil med bra däck och bra bromsar.


Exempel:


Bromssträcka 30 km/h

 1. 30 km/h = 3
 2. 3 * 3 = 9
 3. 9 * 0,4 = 3,6 m


Bromssträcka 90 km/h

 1. 90 km/h = 9
 2. 9 * 9 = 81
 3. 81 * 0,4 = 32,4 m


Genom den exakta metoden

För att få fram en mer noggran beräkning av bromssträckan så kan du använda dig av nedanstående formel.


Bromssträcka = (v * v) / 250 * f


v står här för hastigheten som bilen färdas i, variabeln f är friktionstalet mellan däck och väg (0,8 för torr asfalt och 0,1 för is) och 250 är ett förenklat fast tal. Vill du veta hur denna formel härleds så hittar du mer information på fysikguiden.se.


Låt oss avsluta med två exempel där vi använder denna formel. Vi antar här att bilen körs på torr asfalt en sommardag.


Exempel:


Bromssträcka 50 km/h

 • (50 * 50) / (250*0,8) = 12,5 m


Bromssträcka 100 km/h

 • (100 * 100) / (250*0,8) = 50 m