Sundbyberg trafikskola

Räkna ut stoppsträckan med vår kalkylator

Låt oss här och nu gå igenom vad stoppsträcka är för något samt hur man räknar ut den vid en viss hastighet, väglag och reaktionstid.


För att underlätta förståelsen har vi här tagit fram två stycken superenkla räknare för att du snabbt och enkelt ska kunna beräkna stoppsträckan. Det som skiljer dom åt är noggrannheten i uträkningen. Längre ner på sidan hittar du förklaringar och exempel kring vad som skiljer dom åt. Värt att nämna är dock att det är den förenklade metoden som de flesta lär sig inför teoriprovet då den är betydligt enklare att komma ihåg och räkna i huvudet.Förenklade uträkningenExakta uträkningen


Vad är stoppsträcka?

Stoppsträckan är den sträcka som det tar för ett fordon att stanna helt från det att föraren har upptäckt en eventuell fara tills att fordonet står helt stilla. Stoppsträckan kan delas in i två delar, reaktionssträckan och bromssträckan.


Hur man räknar ut stoppsträckan


Del 1: Reaktionssträckan

Reaktionssträckan kan förklaras som den sträcka som en bil hinner färdas från det att du som förare upptäcker faran tills att du börjar bromsa. Reaktionssträckan påverkas av två faktorer, din reaktionstid samt bilens hastighet. Du hittar en mer utförlig förklaring av reaktionsträckan genom att klicka på länken.


Del 2: Bromssträckan

Bromssträckan däremot är den sträcka som bilen hinner färdas från att du börjar bromsa tills att bilen står helt stilla. Väglaget, bilens vikt, däckens skick, lutningen på vägen samt bromsarnas skick är faktorer som alla påverkar bilens bromssträcka. Se vår förklaring kring vad bromssträckan är för något om du vill veta mer.


Hur räknar man ut stoppsträckan?

För att kunna beräkna stoppsträckan måste du först räkna ut reaktionsträckan och sedan räkna ut bromssträckan. Adderar du dessa så får du till sist fram stoppsträckan.


Stoppsträcka = Reaktionssträcka + Bromssträcka


Förenklade uträkningen 

Steg 1 - Räkna ut reaktionssträckan

Stryk den sista siffran i hastigheten och multiplicera sedan med reaktionstiden (som generellt sätt är 1 sekund om inget annat sägs) och multiplicera även med siffran 3. 3 är ett förenklat tal som används för omvandling från km/h till m/s (meter per sekund). Se vår kalkylator för att beräkna reaktionsträckan.


Exempel:

30 km/h

 • 3 * 1 * 3 = 9 m


70 km/h

 • 7 * 1 * 3 = 21 m


Steg 2 - Räkna ut bromssträckan

Stryk den sista siffran i hastigheten som bilen färdas i och multiplicera sen det talet med sig själv och sist men inte minst så multiplicerar du allt med 0,4. 0,4 är friktionstalet som i denna förenklade formel baseras på att du kör på torr asfalt (sommarväglag) samt kör en bil med bra däck och bra bromsar. Du räknar ut bromssträckan enkelt med vår andra kalkylator.


Exempel:

30 km/h

 • 3 * 3 * 0,4 = 3,6 m


70 km/h

 • 7 * 7 * 0,4 = 19,6 m


Steg 3 - Räkna ut stoppsträckan

Addera nu reaktionssträckan och bromssträckan för att få fram stoppsträckan för en given hastighet. I exemplet nedan använder vi alltså talen vi räknat fram i steg 1 och 2.


Exempel:

Stoppsträcka 30 km/h

 • 9 + 3,6  = 12,6 m


Stoppsträcka 70 km/h

 • 21 + 19,6 = 40,6 m


Exakta uträkningen - Stoppsträcka formel

Steg 1 - Beräkning av reaktionssträckan

Låt oss använda den exakta formeln för att räkna ut reaktionssträckan för en viss hastighet.


Reaktionssträcka = (v * t) / 3,6


där v står för hastigheten bilen färdas i, t är reaktionstiden i sekunder (vanligtvis 1 s) och 3,6 är ett fast tal för att omvandla hastigheten från km/h till m/s. Låt oss kika på två exempel där vi använder samma hastighet som i den förenklade uträkningen.


Exempel:

50 km/h

 • (50 * 1) / 3,6 = 13,9 m


90 km/h

 • (90 * 1) / 3,6 = 25 mSteg 2 - Beräkning av bromssträckan

Även här använder vi en mer exakt formel, nu för uträkningen av bromssträckan.


Bromssträcka = (v * v) / 250 * f


Här står v återigen för hastigheten bilen färdas i, men vi har här nu variabeln f istället som är friktionstalet mellen däck och väglag (0,8 för torr asfalt och 0,1 för is), samt det förenklade fasta talet 250. Vill du veta mer kring denna formel så kan du alltid kika in länken till Fysikguiden.se. Tar vi nu och använder denna formel för en sommardag med torr asfalt får vi nedanstående uträkningar.


Exempel:

50 km/h

 • (50 * 50) / (250*0,8) = 12,5 m


90 km/h

 • (90 * 90) / (250*0,8) = 40,5 m


Steg 3 - Beräkning av stoppsträckan

Avslutningsvis adderar du reaktionssträckan och bromssträckan och får då nedanstående stoppsträcka. 


Exempel:

Stoppsträcka 50 km/h

 • 13,9 + 12,5 = 26,4 m


Stoppsträcka 90 km/h

 • 25 + 40,5 = 65,5 m