Sundbyberg trafikskola

Vad betyder Sveriges parkeringsskyltar egentligen?

Parkeringsskyltars betydelse och regler


Har du koll på vad Sveriges parkeringsskyltar betyder och reglerna bakom dem? Om inte så tänkte vi här gå igenom viktiga parkeringsskyltars betydelse och hur du tolkar dem, dels för att hjälpa dig inför teoriprovet, men även för att du ska slippa vara en av dem som varje år får en onödig parkeringsbot.


År 2021 så betalade vi svenskar nämligen hela 1,2 miljarder kronor i felparkeringsavgifter, en siffra som vi med den här lilla artikeln förhoppningsvis ska försöka minska!


Tillåten parkering


Den blåa parkeringsskylten med ett stort P på har du säkerligen sett någon gång. Ser du det här vägmärket utan några andra skyltar intill så vet att det är tillåtet att parkera här på markerad plats. Frågan är dock under hur lång tid?


Här gäller oftast den så kallade 24-timmarsregeln vilket kort och gott innebär att du får parkera din bil i 24 timmar under vardagar, från måndag till fredag. Efter denna period måste du flytta bilen.


Parkerar du istället under en helg eller dagen före en helgdag och på en helgdag gäller dock "fri" parkering vilket alltså tillåter dig att parkera längre än 24 timmar. Låt oss förtydliga det hela med två exempel:


 1. Anta att du parkerar din bil vid en plats med denna skylt intill på en onsdag klockan 18:00. Enligt 24-timmarsregeln måste du då flytta bilen senast klockan 18:00 på torsdag.
 2. Om du däremot parkerar bilen vid samma tid fast på en fredag istället så kan du låta den stå kvar hela helgen och du behöver inte flytta den förrän kl. 24:00 på måndagen, tack vare fria parkeringen som gäller under helger.


Parkeringsskyltars betydelse och regler

Parkeringsförbud


Det finns en rad olika platser där du inte får parkera din bil, där vissa är mer uppenbara än andra.


Den kanske mest givna platsen där det råder parkeringsförbud är när du ser vägmärkena "Förbud mot att parkera fordon", samt "Förbud mot att stanna och parkera fordon", utan några andra skyltar intill. Förbudet för dessa märken gäller på den sidan av vägen där skylten är uppsatt och upphör vanligtvis att gälla vid nästa korsning om inget annat visas. Mer om dessa skyltar alldeles strax.


Andra platser där det råder parkeringsförbud men som kanske inte är helt självklara för den oinsatta är:


  • Om vägen du vill parkera på är en huvudled råder det parkeringsförbud om inget annat anges


  • Parkering är inte tillåten på mötesplatser markerade med vägmärket "M"


  Parkeringsskylt som innebär att det råder parkeringsförbud
  Förbud att parkera och stanna

  .

  Tilläggstavlor: regler och betydelse


  Tilläggstavlor brukar sitta intill exempelvis den blåa parkeringsskylten eller ett förbudsmärke och ger kompletterande anvisningar till skyltarna vilket gör att dem kan få en lite annan innebörd. 


  Tilläggstavlor som är uppsatta i samband med parkering informerar oftast om olika tidsbegränsningar för parkering, eller att det exempelvis råder parkeringsförbud vissa dagar i månaden.


  Är tilläggstavlan blå betyder det att något är tillåtet, medan om den är röd och gul innebär det att något är förbjudet. Låt oss ta några exempel för att förtydliga deras betydelse och reglerna bakom dem.


  Flera tillägstavlor


  När det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke så fungerar varje tavla som en separat tilläggsanvisning till märket ovan. I det här exemplet gäller alltså:


  • Du kan parkera i upp till två timmar i sträck, alla dagar i veckan
  • Men mellan klockan 8-18 på vardagar krävs det att du betalar en parkeringsavgift


  En tillägstavla


  Om en tilläggstavla istället har flera anvisningar på samma tavla fungerar de tillsammans som en anvisning till det huvudsakliga märket. Alltså gäller här att:


  • Mellan kl. 8-18 på vardagar är parkering begränsad till högst två timmar och det krävs att du betalar en avgift under den perioden
  • Under resten av dygnet är parkering tillåten kostnadsfritt


  Förbudsskylt


  Här kan vi se en skyltkombination där vi överst hittar ett förbudsmärke som säger att det råder parkeringsförbud, och under hittar vi en tidsangivelse som anger när parkeringsförbudet gäller.


  • I det här fallet råder det alltså parkeringsförbud på vardagar mellan klockan 8-17 och utanför dessa tider är parkering tillåten


  Parkeringsskylt kombinerat med förbudsskylt


  Kombinationer av parkeringsskyltar och förbudsskyltar kan för många vara svåra att förstå. I det här exemplet gäller följande:


  • Parkering är tillåten, men mellan klockan 8-18 på vardagar måste du betala en avgift
  • På tisdagar mellan kl. 18-24, oavsett om det är en helgdag eller dagen innan en helgdag så råder det dock parkeringsförbud


  Förbudsskylt tillsammans med parkeringsskylt


  På en plats med denna skyltkombination råder generellt parkeringsförbud. Dock finns det ett undantag, det vill säga att mellan klockan 8 och 18 på vardagar är det nämligen tillåtet att parkera vid den här platsen men då endast i högst 30 minuter.


  Tider och paranteser


  Ibland kan du stöta på parkeringsmärken som har tilläggstavlor som visar flera olika tider. Dessa tider visar oftast på när parkeringsreglerna för den specifika skylten gäller.


   Så här tolkar du tiderna på tilläggstavlan som du hittar här intill:


  • Svarta eller vita klockslag utan parentes syftar på vardagar. Detta innebär alltså att mellan kl. 8-17 på vardagar får du parkera enligt anvisningarna på denna skylt
  • Svarta eller vita klockslag inom parentes avser lördagar samt dagen före helgdag. Alltså får du parkera här klockan (8-14) om det är en lördag eller dagen innan en helgdag
  • Röda klockslag avser söndagar och helgdagar och är det så får du alltså parkera här mellan klockan 8-13
  • Om en tid inte är specificerad på tilläggstavlan, råder det i detta exempel parkeringsförbud enligt huvudledsskylten.


  Tavlor med pilar


  I samband med en parkerings- eller förbudsskylt är det inte helt ovanligt att hitta en tilläggstavla under som visar en pil i någon riktning. Följande gäller då:


  • En tavla med dubbelriktade pilar åt höger och vänster anger att angivelsen gäller på båda sidorna av vägmärket
  • Tavla med dubbelriktade pilar uppåt och neråt anger att tilläggsskylten gäller på båda sidorna av märket, det vill säga innan och efter
  • En tavla med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar där


  Alltså, tar vi en förbudsskylt med en nedåtriktad pil under som exempel så betyder denna vägmärkeskombination att det inte längre är förbjudet att parkera fordon efter den skylten.


  Parkeringsskylt med två tilläggstavlor
  Parkeringsskylt med en tilläggstavla
  Parkeringsförbud gäller mellen kl. 8 till 17 på vardagar
  Parkeringsskylt tillsammans med en förbudsskylt
  Förbudsskylt med 30 min tillåten parkering under speciella tider
  Parkeringsskylt med huvudskylt och tider
  Förbudsskylt med pil - angivelse slutar här

  Datumparkering


  Datumparkering är en princip som används i Stockholm och andra städer runtom i Sverige för att förenkla stadens underhåll, såsom gatustädning och snöröjning. Enkelt förklarat så kan man säga att datumparkering betyder att:


  • På dagar med udda datum får du inte parkera på gatans sida med udda husnummer
  • På dagar med jämnt datum får du istället inte parkera på sidan av vägen med jämna husnummer


  Datumparkering

  Låt oss förtydliga denna skylt med ett exempel.


  Anta att det är den 15 april och du vill parkera på en gata där du ser att skylten för datumparkering gäller. Eftersom 15 april är ett ojämnt datum betyder det alltså att du inte får parkera på den sidan av vägen som har ojämna husnummer. Däremot är det tillåtet att parkera på gatan med jämna husnummer, vilket brukar vara på samma gata fast i motsatt körriktning.


  Förbud att parkera fordon på dag med udda datum

  Du kan även hitta denna skylt ute på gatorna som betyder att parkering inte är tillåten på dagar med udda datum på sidan av vägen där skylten är uppsatt.


  Förbud att parkera fordon på dag med jämna datum

  Sist men inte minst, enligt denna skylt är parkering förbjuden på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som märket är uppsatt på.


  Datumparkering skylt
  Parkering förbjuden på udda dagar
  Inte tillåtet att parkera på jämna datum

  Områdesmärken


  Ett områdesmärke anger att ett område med förbud eller tillåtelse börjar. Inom ett område kan det dock finnas platser med andra bestämmelser gällande parkering. Dessa anges vanligtvis med hjälp av tilläggstavlor där tidsbegränsningar inte är helt ovanligt.


  Skylten här intill visar ett förbudsmärke på ett områdesmärke som alltså betyder att förbud mot parkering gäller i hela området, förutom på eventuellt utmärkta parkeringsplatser. 


  Ett områdesmärke gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte längre gäller. Se den svart-vita skylten här intill. 


  Områdesmärke med förbudsmärke på
  Områdesmärke upphör att gälla - slutmärke

  Några avslutande ord om parkering


  Tycker du fortfarande att det här med parkeringsskyltar är lite krångligt så kan du alltid ta hjälp av vår körkortsteori för att öka din förståelse. 


  Känner du istället att du redan har koll på parkeringsskyltarnas betydelse och vill testa dina kunskaper gällande parkering och andra skyltar, så är du varmt välkommen att göra vårt vägmärkestest.  


  När du väl sen har tagit ditt körkort och du någon gång ska parkera din bil vid en skylt som du inte kommer ihåg vad den betyder, för det händer även de bästa, så kan vi rekommendera att testa appen LazeePark. Din blivande bästa vän vid parkeringsfrågor!


  ..  ..


  Lazeepark hjälper dig att förstå vad parkeringsskylten betyder

  .